LiveZilla Live Chat Software
Fotopasti

Dálkové ovládání fotopasti pomocí sms zprávDálková správa nebo chcete-li dálkové ovládání fotopasti je velice užitečnou funkcí, která Vám umožní změnit nastavení na dálku a tím ušetřít čas a peníze, vynaložené na cestu k fotopasti. Dálkovou správu je možné využívat u vyraných modelů fotopastí ScoutGuard, UOVision a Ltl Acorn. Každá z výše uvedených značek pojala funkci dálkové správy po svém a tento test Vám pomůže přiblížit možnosti dané značky a vybrat tu správnou fotopast pro Vás!

Obsah testovaných fotopastí
Přejít na Obsah
Úvodem
Co je dálkové ovládání fotopasti a k čemu slouží?
ScoutGuard
UOVision
Ltl Acorn
ZhodnoceníFotopasti Ltl Acorn jsou sami o sobě velká kapitola. Něco jsem naznačil již v úvodu a zbytek bude doplněn v připravovaném testu. Tento test dálkového ovládání SMS připravujeme delší dobu. Bohužel jej nebylo možné zveřejnit dříve, velice nestabilní práce s dálkovou správou to neumožňovala.

Ltl Acorn v současné době nabízí funkci dálkového ovládání fotopasti pro modely 5210MG, 5310MG a 6210MG, která bude nahrazena modely 6310MG.

fotopast gsm dálkové ovládání
Nastavení režimu foto/video/foto+video
fotopast gsm dálkové ovládání
Nastavení rozlišení foto/video
fotopast gsm dálkové ovládání
Sekvence fotografií
fotopast gsm dálkové ovládání
Délka videa
fotopast gsm dálkové ovládání
Prodleva
fotopast gsm dálkové ovládání
Pořizovací číslo
fotopast gsm dálkové ovládání
Časosběr
fotopast gsm dálkové ovládání
Postranní PIR
fotopast gsm dálkové ovládání
Citlivost PIR
fotopast gsm dálkové ovládání
Zapnutí/Vypnutí odesílání MMS/GPRS
fotopast gsm dálkové ovládání
Možnost správy emailů
fotopast gsm dálkové ovládání
Možnost správy tel. čísel
fotopast gsm dálkové ovládání
Časovač
fotopast gsm dálkové ovládání
Příkaz pořiď a pošli snímek
fotopast gsm dálkové ovládání
Nastavení dálkové správy sms


Nastavení fotopasti Ltl Acorn

Nyní se podíváme co vše je potřebné u fotopasti Ltl Acorn nastavit, aby mohla zpracovávat ovládací smsky. I v této části testu se nebudu zabývat jiným nastavením, než je to, kterým nastavíte ovládací sms a odkážu Vás opět na návod.

V programu určenému k nastavování fotopasti Ltl Acorn, který je součástí balení každé GSM fotopasti tohoto výrobce, nastavíme u políčka SMS Remote Control hodnotu dle Vašeho uvážení. 0 zde znamená periodu 10 minut. Fotopast tedy bude každých 10 minut kontrolovat, zda na ní nebyla zaslána ovládací sms. Další hodnoty jsou v řádu hodin 1,2,3,4...24 hodin a platí zde stejné pravidlo pro periodické procházení. Jako poslední je třeba zadat mobilní číslo, které má s fotopastí komunikovat u pole Phone v sekci Recipients. V případě, že fotopast nastavujete na zasílání MMS(ne GPRS), postup je obdobný.

Fotopast umožňuje provádět jisté nastavení přímo prostřednictvím ovládacího výklopného panelu, kde je přímo možné měnit hodnoty funkce SMS Remote Control. Buhužel tento postup není zcela dle mého názoru doladěn. Jakákoliv změna v tomto menu s názvem GPRS Setup vede ke ztrátě předešlého nastavení, v případě, že jste dříve nastavili fotopast prostřednictvím programu pro přenosy GPRS. Pro ty z vás, které by toto menu zajímalo, lze do něho vstoupit stiskem klávesy šipka vlevo (nesmíte se nacházet v menu).


nastavení sms ovládání UOVision

Tabulka dálkového nastavení
Tabulka dálkového nastavení Ltl Acorn
SMS kód Název funkce a její možné hodnoty Příklad užití Popis příkladu
01 Rezim: Foto (0),Video (1), Foto+video (2) nastaví režim fotopasti 01*1#
02 Rozlis. foto 12MP (0), 5MP (1), 2MP (2) 02*1# Rozlišení 5MP
03 Rozlis. video 1080p (0), 720p (1), VGA (2) 03*1# Video 720p
04 Poc. Zaznamů 01 Foto (0), 02 Foto (1), 03 Foto (2) 04*2# 3 Fotky
05 Délka video 1-60 – čas určete nastavením hodnoty. 05*55# Video 55s
06 Prodleva - čas určete nastavením hodnoty. Před hodnotou použijte s pro sekundy, m pro minuty. 05*s55# Prodleva 55s
07 Por.čislo – Vypnuto (0), Zapnuto (1) Pro nastaveni Por. čísla použijete číslice a znaky. 07*1AbCD# Nastaví AbCD
08 Citlivost PIR Nizka (0), Normalni (1), Vysoka (2),Vypnuto (3) 08*1# Normalni
09 Časosběr Vypnuto (0), Zapnuto (1) 09*0# Vypnuto
10 Postr. PIR Vypnuto (0), Zapnuto (1) 10*1# Zapnuto
11 MMS rezim Vypnuto(0), VGA(1), SMS(2) 11*2# SMS
12 Telefon č.2 nebo email 12*777888555# Telefon 777888555
13 Telefon č.3 nebo email 13*fpast@fotopastfotozved.cz# email fpast@fotopastfotozved.cz
14 email 14*fpast@fotopastfotozved.cz# email fpast@fotopastfotozved.cz
15 Max Image NO. 0 bez limitu 1-99 pro limit 15*10# Maximálně 10 foto/den
16 Telefon č.2 nebo email 12*777888555# Telefon 777888555
17 časosběr Vypnuto (0), Zapnuto (1) Čas nastavíte pomoci 3x dvojce čísel 10 05 00 16*1100500# Perioda 10h 05min 00sec
17 Časovač Vypnuto (0), Zapnuto (1) Čas nastavíte pomoci 3x dvojce čísel 12 05 00 17*1120500# 12h 05min 00sec
18 Časovač 2 Vypnuto (0), Zapnuto (1) Čas nastavíte pomoci 3x dvojce čísel 12 05 00 17*1120500# 12h 05min 00sec
19 SMS remote kontrol 0-24h, 0 bez omezení, 25 vypnuto 19*25# Vypnuto
60 Vyfoť! Vypnuto(0), Vyfoť(1) Fotopast po zpracování sms ovládací zprávy pořídí snímek a odešle jej na nastavené telefonní č./email. 60*1# Fotopast zašle fotografii dle nastavení
Předchozí         Následující