LiveZilla Live Chat Software
Fotopasti

Obchodní podmínky

Kupující:
 • Koncový zákazník: právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou. Řídí se zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.
 • Podnikatelský subjekt: (nákup na IČ) právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího, nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou. Řídí se zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí své IČ.
1. Práva a povinnosti prodávajícího
 • Prodávající je povinnen vyřídit závaznou objednávku kupujícího a odeslat objednané zboží v souladu s údaji uvedenými v objednávce.
 • Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy, v případech, kdy kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavření kupní smlouvy pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen pro případ nedostupnosti zboží nebo výrazné změny jeho ceny.
2. Práva a povinnosti kupujícího
 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a kontakt – tel. číslo a e-mail.
 • Kupující je povinen odebrat zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně balného a poštovného.
3. Ceny a doprava
 • Uváděné ceny zboží jsou konečné. Ceny jsou platné v okamžiku objednání.
 • Ceny přepravného jsou připočteny k ceně zboží. Prodávající má právo změnit poštovné pouze v případě změny obchodních podmínek a ceníku smluvních dopravců.
 • Vydaná faktura slouží zároveň jako záruční list.
4. Odstoupení od smlouvy
 • Prodávající poskytuje kupujícímu právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. občanského zákoníku a reklamačního řádu.
 • Zákazník nejprve informuje o odstoupení elektronickou formou – e-mailem nebo písemně.
5. Podmínky pro vrácení peněz
 • Zboží musí být kupujícím odesláno prodávajícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení zboží.
 • Zásilka musí obsahovat průvodní dopis s popisem vady zboží, žádost o vrácení kupní ceny a číslo účtu, na které si kupující přeje peníze vrátit.
 • Zboží musí být nepoškozené, originálně zabalené a nesmí nést známky používání. Pakliže bude obal nebo zboží nést známky opotřebení, prodejce může rozhodnout o snížení vratné částky.
 • Pokud zboží splňuje výše uvedené podmínky, peníze za zboží budou navráceny kupujícímu bez poštovného.
 • Zboží odesílané prodávajícímu zašlete pojištěné na kupní cenu formou cenného balíku, ne však na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude akceptováno.
6. Objednávání
 • Zákazník má možnost nákupu mimo web pomocí:
 • Telefonu – 721 528 952
 • E-mailu – mildahorky@email.cz
7. Dodání zboží
 • Běžná dodací lhůta zboží je 1 – 7 pracovních dnů.
 • Prodávající si vyhrazuje možnost kdykoliv prodloužit termín pro dodání z důvodů neočekávaných okolností ze strany prodávajícího.
8. Osobní údaje
 • Prodávající eviduje osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mail. Tyto údaje nebudou dále poskytovány třetím osobám.
9. Záruka
 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 • Kupující je povinen při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat! Zjistí-li při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně (elektronickou poštou), nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.
 • Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé při výrobě a nebo vadou materiálu.
 • Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, neodborným zacházením, nebo vystavováním extrémních povětrnostním vlivům (vodě, sněhu, vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření, prachu a drobným nečistotám), pokud zboží není na tyto podmínky navrženo.
10. Úhrada za zboží
 • Dobírka – platba hotově při převzetí – zboží na zákazníkem dané adrese.
 • Platba předem na účet – zboží je uhrazeno bankovním převodem na účet prodávajícího, kupující je povinen zboží uhradit do 10dnů. Po připsání částky je zboží odesláno na uvedenou adresu kupujícím.
11. Způsob dopravy
 • Českou poštou
 • Balík do ruky + dobírka: 189KČ
 • Balík do ruky: 145KČ
 • Balík na Slovensko + dobírka: 285KČ
12. Mimosoudní řešení sporů
 • Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu fpast@fotopast-fotozved.cz.
 • Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 • Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 • U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 • Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 • Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 • V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.V Náměšti nad Odslavou 10.10.2012
Milan Horký